• ساعت : ۱۴:۵۴:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ 
اجرای طرح تولید كمپوست خانگی و برنامه كاهش ضایعات توسط زنان روستایی در شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی

به منظور تحقق بخشیدن به بازیافت مواد آلی و بکارگیری آن در باغچه های سلامت، اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب با همکاری کارشناس مسئول زنان روستایی در روستای قره چپق، کارگاه تولید کمپوست خانگی را با حضور زنان روستایی برگزار کرد. در این کارگاه با فراهم نمودن یک عدد سطل به حجم 60 لیتر، مواد سبز یا زباله تر به میزان 6.5 کیلوگرم، مواد قهوه ای به میزان 1 کیلوگرم، کود دامی به میزان 3.9 کیلوگرم و خاک باغچه به میزان 2.5 کیلوگرم؛ نحوه تهیه کمپوست خانگی بصورت عملی توسط کارشناس مسول زنان مدیریت جهاد کشاورزی برای زنان روستایی آموزش داده شد و از یکایک زنان روستایی حاضر در کارگاه درخواست گردید در راستای کاهش ضایعات خانگی و بازیافت مواد آلی و بکارگیری آن در باغچه های سلامت به امر تولید کمپوست بپردازند و برای تغذیه باغچه های خانگی ایجاد شده توسط خود مورد استفاده قرار گیرد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب ادامه داد: امید است با پرداختن به چنین طرحها و بها دادن به امر آموزش زنان روستایی بتوان به تغذیه سالم و جامعه سالم تر و شادتر دست یافت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0