پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

1. خانم مهری مداحی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره داخلی: 2211

شماره موبایل: 09124403778

ایمیل: mehri_maddahi@yahoo.com

 

2. خانم فرحروز ایمانی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تلفن ثابت: 800-66940777 داخلی 2190

شماره موبایل: 09125045711

ایمیل: farahroozimany@gmail.com

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0