پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

توان افزایی زنان روستایی و عشایری

 

زنان روستایی و عشایری با  10 میلیون نفر جمعیت نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی و توسعه روستایی کشور دارند.

  با مهاجرت مردان به ویژه جوانان از روستا به شهر، نقش زنان روستایی و عشایری در روستاها دوچندان شده است.

35 درصد صنایع دستی ، 50 درصد پرورش دام و طیور و بیش از 60 درصد  فراوری محصولات کشاورزی و باغی توسط زنان روستایی و عشایری انجام می شود.

با این حال این گروه از نظر دسترسی به خدمات آموزشی- ترویجی، منابع مالی و اعتباری و فروش و عرضه محصولات با مشکلات زیادی روبرو هستند.

توان افزایی زنان روستایی و عشایری برای ایفای نقش موثرتر در توسعه کشاورزی و روستایی از طریق ظرفیت سازی، نهادسازی و ترویج کارآفرینی و توسعه کسب وکار پایدار در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. مهمترین طرح ها و پروژه‌های بسته توان افزایی زنان روستایی و عشایری در کل کشور عبارتند از:

1. طرح توسعه اجتماعی و ظرفیت سازی در روستاها با  انتخاب، آموزش و حمايت از زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری،

2. طرح نهادسازی با راه اندازی صندوق های خرد محلی برای زنان روستايي و عشایری،

3. طرح توسعه کسب و کار پایدار با اجرای برنامه راهبرد نظام مند کسب و  کارهای خرد زنان روستایی و عشایری بر اساس الگویLNSIE، 

4.  طرح ترویج و فرهنگ سازی تولید و مصرف محصول استاندارد و گواهی شده برای  زنان روستایی و عشایری،

5. طرح ملی آموزش زنان روستایی و عشایری با بودجه مستقل

6.  طرح توسعه همکاری  با سازمان های بین المللی

7. پروژه های تخصصی کشاورزی با مشارکت زنان شامل: 

 7-1 پروژه نوغانداری و توسعه توتستان ها 

 7-2 پروژه زنبورداری توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در تولید  فرآورده های زنبور عسل 

7-3 پروژه کاشت و توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی

 7-4 پروژه احیاء و پرورش مرغ بومی «خزک»

7-5 پروژه توسعه گردشگری و بومگردی در ادامه تولید محصولات گواهی شده

7-6 پروژه پرورش بلدرچین

7-7 پروژه پرورش بز عدنی

7-8 پروژه احیا و ترویج و توسعه کاشت باغات سیب قرمز

 

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0