شنبه, 8 بهمن 1401
Slogan
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 4
  • کد خبر : ۲۷۴۹۷
پروژه های کوچک اشتغالزا راهی به سوی افزایش درآمد خانوارهای روستایی
پرورش حلزون توسط زنان روستایی استان كردستان

 

پرورش حلزون توسط زنان روستایی استان کردستان:

حلزون به دلیل مزایایی ازجمله مقاومت در برابر بیماری‌ها و نیاز به تجهیزات و امکانات محدود برای نگهداری، سبب شده که پرورش‌دهنده از پایین بودن هزینه پرورش حلزون در جهت اهداف اقتصادی و درآمدزایی بالا بهره ببرد. بدین ترتیب طرح پرورش حلزون از منظر پرورش محدود و یا پرورش در سطح وسیع و صنعتی کاملاً از جنبه‌ی اقتصادی مطلوبی برخوردار است.

بالا بودن درآمد پرورش حلزون به دلیل تقاضای گسترده‌ی بازار هدف این جاندار در حوزه پزشکی، زیبایی و خوراکی در داخل و یا خارج از کشور سبب گردیده روزبه‌روز به مشتاقان این صنعت افزوده شود.

در کشور ما چند سالی است که از حلزون برای مصارف پزشکی و زیبایی در کلینیک‌ها استفاده می‌گردد که در حال حاضر بیشتر حلزون موردنیاز از خارج تهیه می‌شود که با راه‌اندازی مزرعه پرورش حلزون در سراسر کشور می‌توان این نیاز را برطرف کرد و مازاد آن را به کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، افریقا، چین، ایتالیا، مالزی، استرالیا، و اکثر کشور های اروپایی و اسیایی همچین کشور هایی در حوضه خزر و خلیج فارس مانند ترکیه،روسیه، دبی، کویت و... که از جنبه‌ی خوراکی و ارایشی و بهداشتی  مصرف بالایی دارند صادر نمود. این کار علاوه بر رونق کسب‌وکار و ارزآوری می‌تواند زمینه اشتغال افراد زیادی را نیز فراهم نماید.

توجیه اقتصادی ودرآمدزایی طرح پرورش حلزون:

.خاویار(تخم )حلزون 

باتوجه به زاد و ولد بسیارسریع حلزونها هردو ماه یکبار200 عددتخم میگذارند و از هر100قطعه حلزون 60 قطعه آن قادر به تخمگذاری هستند.

کلاژن یا ژل حلزون:

درمراحل پیشرفته و با هدف ژل گیری یاکلاژنگیری حلزونها هردوماه یکباراز حلزونهای بالغ ژل گیری کردکه درکنارفروش تخمها می توان ژل گیری را انجام داد یا با هدف تکثیرحلزونها،  تخمها به حلزون کوچک تبدیل شوند.

روغن حلزون:

حلزونهابعدازچنددوره ژلگیری ضعیف شده وجهت تهیه روغن حلزون استفاده می شوند که درمصارف پزشکی وجهت ماساژ اعضا بدن کاربرددارد.

حلزون درمانی ( حلزون تراپی):

حلزون درمانی نه تنها در سالن های زیبایی رواج دارد بلکه از حلزون برای درمان لک و چین و چرک و بیماری های پوستی درجاهای مختلف بدن هستند استفاده می شود.

حلزون بعنوان حیوان خانگی ودرآکواریومهاوتزئینیومراکزتحقیقاتی به دلیل خواص بالای گوشت وصدف حلزون وارگانیک بودن آن درمصارف پزشکی ،دارویی وبهداشتی مانندصابون وکرم وشامپوبعنوان مکملی جهت تغذیه دام وطیور استفاده می شود.

فرایند اجرای طرح دراستان کردستان:

۱-آموزش:

زنان روستایی علاوه بر وظیفه سنگین مادري نقش بسزایی در فعالیتهاي مختلف کشاورزي به عهده دارند .که می بایستی از فرصتهاي پرورشی و امکانات آموزشی به منظور بهره برداري از توان بالقوه آنها استفاده نمودکه با سرمایه گذاري در تربیت نیروي انسانی ماهر و کار آمد امکان پذیراست بدین منظور خانم آقایی که کارآفرین موفق استان ، با دریافت کارت مربیگری از سازمان فنی حرفه ای آموزش داده شده و از ایشان جهت آموزش مدیران عامل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی کل استان استفاده شده است.

۲-توانمند سازی:توانمند سازي جامعه محلي از طريق ايجاد بستري مناسب براي مشاركت جمعي زنان در قالب گروه هاي اعتبارات خرد و ارتقاء مهارت هاي فردي و اجتماعي زنان روستايي از طريق برنامه هاي آموزشي سوق دادن پس انداز خانوارهاي روستايي در جهت تامين مالي فعاليت هايی درآمد زا  مانند پرورش حلزون از اهدافی  است که در مرحله توانمند سازی مورد نظر جهت انجام می باشد

۳-اشتغالزایی:

توسعه کارآفرینی و راه اندازي و ارتقاء کسب وکار خرد و کوچک به طور فزایندهاي به عنوان ابزاري براي ایجاد فرصتهاي اشتغال پایدار به ویژه براي افراد حاشیه اي مانند زنان، فقرا و افراد معلول مورد توجه است.پرورش حلزون به عنوان  ایده ای نو جهت انجام این امر مهم می باشد.

دوره ها وکارگاههای برگزارشده درراستای آموزش و توانمندسازی واشتغالزایی زنان روستایی درسطح استان شامل:

کارگاههای پرورش حلزون با اولویت اعضاصندوقهای اعتبارات خردروستاهای مختلف شهرستانهای استان برگزارمی شودکه ادامه دار و درحال اجرامی باشد.

دستاوردهای طرح:

تاکنون درسطح روستاهای مختلف استان کردستان کارگاه‌های مختلف تئوری وعملی وتکمیلی  زیادی درزمینه‌های پرورش و تکثیروتولیدمحصولات مختلف ازحلزون  باتوجه به درخواست و علاقمندی زنان روستایی برگزارشده است که ۴۰۰نفرروز از زنان روستایی آموزشهای تخصصی لازم را گذرانده اند و از سال  ۱۳۹۹تاکنون برای ۳۰ نفرازخانم های علاقمند، اشتغالزایی مناسبی باکمترین آورده و سرمایه اولیه  ایجادشده است که ب اایجاد اشتغال خانگی و شروع طرح از۱۰ قطعه حلزون به چند هزار قطعه حلزون افزایش یافته است که فعالیت‌های بازاریابی و فروش حلزون‌ها وم حصولات تولیدی آن دراستان توسط خانمهای روستایی انجام می گیرد و واحدامورزنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی نقش تسهیلگری طرح و برنامه ریزی و هدایت طرح با آموزش‌ها را به عهده دارد.

درحال حاضردراستان تعدادحلزون‌های تکثیرشده تا۲۵۰۰۰ قطعه حلزون است که به دلیل فروش و بازاریابی مستمر تعداد آن متغیرمی‌باشد  که قصد داریم درچشم انداز آینده جهت توسعه طرح به سایراستان‌ها هم برنامه ریزی بلندمدتی انجام گرفته است .درصورت تهیه دستگاه ژل گیری دراستان که به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات با بهره کم هنوزمحقق نشده است می توان تعداد سایت‌های پرورش حلزون و محصولات تولیدی را تا حد قابل توجهی افزایش دادکه باتسهیل روند و مراحل دریافت تسهیلات می توان به امر مهم  اشتغالزایی پایدار زنان روستایی درکل کشور وتوسعه صادرات محصول آن دست یافت.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0