• ساعت : ۱۳:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 4
  • کد خبر : ۲۵۳۰۸
نمونه برداری از آب و خاك واحد الگویی تولید محصول گواهی شده و استاندارد در شهرستان اراك استان مركزی انجام شد .

در راستای آموزش و ترویج تولید محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی و بر اساس تفاهم نامه همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی ، نمونه گیری از آب و خاک برای تولید محصول گواهی شده خانم پگاه اشرفی در تولید محصول فلفل دلمه ای ،با حضور کارشناس امور زنان روستایی و کارشناس شبکه مراقبت شهرستان اراک در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ جهت ارسال به آزمایشگاه انجام شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0