• ساعت : ۱۳:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 1
  • کد خبر : ۲۵۳۰۹
بازدید از گلخانه و مزرعه تولید صیفی جات زنان روستایی در شهرستان محلات استان مركزی انجام شد .

مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرستان محلات 💢 💢جهاد کشاورزی استان مرکزی 💢 ⬅️روش ترویجی : بازدید از گلخانه و مزرعه خانم شیخ حسینی و مزرعه صیفی جات صفی آباد ⬅️عنوان : بازدید از گلخانه و مزرعه خانم شیخ حسینی و مزرعه صیفی جات صفی آباد ⬅️تاریخ اجرا : یکشنبه 1401/02/25 ⬅️محل اجرا: مزارع و گلخانه نشاء گل رز و گیاهان دارویی خانم شیخ حسینی در حومه محلات و مزرعه صیفی جات صفی آباد ⬅️بازدید کننده : کارشناس شبکه مراقبت خانم بابایی و مسئول ترویج محلات خانم احمدی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0