ظرفيت سازي فرهنگي- اجتماعي از طريق انتخاب، آموزش وسازماندهي زنان تسهيل گر توسعه روستايي

اين طرح كه معروف به طرح تسهيلكران است، از سال 1377 توسط دفتر زنان در سطح کشور اجرا می شود و نقطه ورود دفتر زنان به روستاهاست. درحال حاضر حدود 18000  نفر زن تسهيلگر در سراسر كشور فعالیت می کنند. افق 5 ساله، این تعداد 20000 نفر زن تسهیلگر در کل کشور است.