زنان روستایی و عشایری بر اساس سرشماری سال 1390 با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر به عنوان رکنی از جمعیت مولد بخش کشاورزی، از ساکنین اصلی روستاها محسوب می شوند. دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي در سال1372 در راستاي سياست هاي  توسعه ظرفیت های اقتصادی- اجتماعي، گسترش فعالیت های آموزشي- ترويجي و فرصت هاي شغلي   و این دیدگاه که تنظيم برنامه هاي توسعه روستايي و کشاورزی، با رویکرد توسعه توانمندي هاي زنان روستایی و عشایری می تواند بر روند فقرزدايي، تامين امنيت غذايي خانوار روستايي، ايجاد اشتغال و پايداري زندگي در مناطق روستايي كشور تاثير بسزايي داشته باشد، ایجاد شد.

گسترش مشارکت زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار، توانمند سازی و توسعه ظرفیت های  اجتماعی ،  نهاد سازی و حمایت از ایجاد تشکل های اقتصادی اجتماعی  ویژه زنان روستایی و عشایری، ترویج کارآفرینی و بهبود کسب و کار پایدار و نهایتا توسعه همكاري هاي  ملي و بين المللی در حوزه زنان روستایی برای تعاملات بیشتر با جهان خارج در زمینه حمایت های اجتماعی-اقتصادی است. ضمن اینکه زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست روستايي و عشايري در سیاست گذاری ها و بهره مندی از برنامه های توسعه اغلب در اولویت هستند.

    در واقع، امروزه شاهد پررنگ شدن حضور بانوان روستایی در عرصه‌های مختلف هستیم که بیانگر پویایی در این بخش و این قشر است. اما در اغلب موارد هنوز هم آنها از نداشتن امکانات فرآوری، بسته بندی و ذخیره سازی در مناطق روستایی رنج می برند که آنها را از دسترسی به بازاریابی مناسب برای محصولاتشان محدود می کند.

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0