معرفی پروژه نوغانداری و توسعه توتستان ها با مشارکت زنان روستایی

 دفتـر توسـعه فعالیت هـای کشـاورزی زنـان روسـتایی و عشـایری از سال  1394 طـی یـک همـکاری مشـترک بـا مرکز  توسعه نوغانداری  کشور پـروژه نوغانداری با پرورش کرم  ابریشـم و توسـعه توتسـتان ها را با مشـارکت زنان روسـتایی آغاز ابتدا کرده است. این طرح ابتدا در 10  استان گیلان ، مازندران ، گلستان ، آذربایجان شرقی ، آذر بایجان غربی ، زنجان ،خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و اصفهان  اجرا شده است. از سال 1399 برای اولین بار  استان های کردستان ، کرمانشاه ، سمنان ، البرز ، تهران ،سیستان و بلوچستان و منطقه جنوب کرمان نیز تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند. همچنین در سال جاری (1401) سه پایلوت تلنبارهای طبقاتی دو منظوره ( نوغانداری و پرورش قارچ) در استان های گیلان ، مازندران و گلستان اجرا گردید.

اهداف طرح

 •  ارتقـای دانـش و مهارت زنان روسـتایی جهت توسـعه و داشـت توتسـتان ها به منظـور افزایش عملکرد در واحد سـطح
 •   بهبود مدیریت در امور پرورش کرم ابریشم
 •  تشویق و ترویج صنعت نوغانداری در بین زنان روستایی با ایجاد الگوهای موفق
 • کمک به افزایش درآمد خانوار روستایی

 

فرایند انجام طرح

 • شناسایی استان های مستعد برای انجام این طرح
 • شناسایی زنان و خانوارهای علاقمند به نوغانداری
 • برگزاری دوره های  آموزشی تخصصی
 • ارسال دستور العمل اجرایی به استان ها
 • توزیع  برخی نهاده های تولید ( تخم نوغان ، رطوت سنج ، دماسنج ، قیچی باغبانی ، مواد ضدعفونی کننده و ..) به زنان روستایی
 • نظارت مستمر کارشناسان متخصص بر فعالیت پرورش دهندگان کرم ابریشم
 • ایجاد سایت های الگویی دومنظوره پرورش کرم ابریشم و پرورش قارچ (سایت تلنبار طبقاتی به منظور افزایش تولید در واحد سطح وبالا بردن بهره وری از مکان های پرورش به صورت دومنظوره " پرورش نوغان و پرورش قارچ" موقعیت و درآمد  مناسب را فراهم می نماید.  )

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0