پرورش زنبور عسل و استحصال فرآورده های عسل 

 

گروه کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خرد دفتر ازسال 1398 موضوع توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در توسعه زنبورداری با تاکید بر استحصال سایر محصولات زنبور عسل را در برنامه خود قرار داد.

 در سال 1398پنج استان به عنوان پایلوت انتخاب شدند و در هر استان 15 نفر دوره های آموزشی مورد نیاز را گذراندند. اجرای کار توسط زنان در بهار و تابستان سال 1399 انجام شد و نتایج حاصل از اجرای طرح موجب افزایش درآمد زنان زنبور دار شده است. این تجربه موفق موجب  ترویج و ادامه کار در سایر استان های کشور در سال 1399 بوده است.  بر این اساس،  در سال 1399 برنامه های آموزشی و ترویجی طرح مذکور در استان های جنوب کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمان، مرکزی، هرمزگان  و کرمانشاه ادامه یافت.

 

  اهداف طرح:

 - افزایش کمی و کیفی تولیدات زنبور عسل و  خروج از تك محصولی( تولید عسل)

- افزایش درآمد زنان زنبور دار،

- توسعه زنبور داری نوین و ارتقاء سطح دانش و مهارت زنان  زنبور دار

- کار آفرینی و اشتغال زایی در صنعت زنبور داری،

- کاهش واردات و رسیدن به خودکفایی در تامین نیازهای داخلی از طریق تولید محصولات جانبی زنبور عسل (ژل رویال، زهر، بره موم و گرده) و فراهم آوردن زمینه صادرات و برند سازی.

 

فرآیند انجام کار:

  • انتخاب استان های مجری
  • تعیین مشاور ملی طرح
  • تعیین مشاوران استانی طرح
  • تهیه و تنظیم دستورالعمل طرح و ارسال به استان های مجری
  • برگزاری 2 نشست توجیهی و مشورتی برای مدیران ترویج و کارشناسان امور زنان روستایی و تولیدات دامی برای 12 استان با حضور 100 نفر از کارشناسان استان و شهرستان و مدیران ترویج
  • برگزاری وبینار اثر بخشی طرح توسط استان های گروه اول(اردبیل، ایلام،کردستان، گلستان و لرستان) برای 12 استان سال 99  - با حضور 130 نفر از کارشناسان استان و شهرستان و مدیران ترویج
  • برگزاری12 وبینار نشست توجیهی برای زنبورداران مخاطب طرح (هر استان متوسط 15 نفر)

 

  • برگزاری دوره تئوری آموزش تولید ژل رویال برای 255 نفر زنبوردار زن از طریق ستاد 17 استان مخاطب طرح
  • نظارت بر فعالیت های زنان در 5 استان اول

 

برنامه عملیاتی این طرح  در اواخر سال 1398 در 5 استان اردبیل ، لرستان ، ایلام ، کردستان، گلستان شروع و نتایج  آن در سال 1399  به ثمر رسید .  با اجرای این طرح   75 نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. میزان تولید و استحصال بره موم 18 کیلو گرم به ارزش54  میلیون ریال، ژل رویال 89 کیلو گرم به ارزش 120 میلیون ریال و گرده گل 982 کیلو گرم به ارزش 2694 میلیون ریال افزایش یافت. 

 

گزارش عملکرد:

نتایج کارهای انجام شده در سال 99 برای 12 استان در بهار و تابستان 1400 به نتیجه میرسد.

اما نتایج اجرای طرح در سال 1398  در 5 استان پایلوت که در تابستان و بهار 1399 به نتیجه رسیده است به شرح جدول ذیل گزارش می شود.

 

 

جدول تولید محصولات مختلف زنبور عسل توسط زنان زنبور دار 5 استان پایلوت در بهار و تابستان 1399

استان

گرده (کیلوگرم)

 

ژل رویال

(کیلوگرم)

بره موم

(کیلوگرم)

زهر(گرم)

تعداد زنان زنبور دار( نفر)

اردبیل

5/105

2/11

40

0

15

ایلام

367

1

7/30

0

15

کردستان

121

3/5

8

0

5*

گلستان

176

20

3/18

10

15

لرستان

227

3

2

0

15

       

 

 

 

 

 

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0